MC försäkring - Jämför mcförsäkringar

En motorcykel körs kanske inte året om och då kan det vara läge att ställa av motorcykeln under vinterhalvåret. Att ställa av mc:n innebär att du låter din mc försäkring vila under tiden som du inte använder den. Numera finns det även vissa försäkringsgivare som har anpassat sina mc försäkringar så att de enbart gäller under vår, sommar och tidig höst.

Vad täcker min mc försäkring?

Det finns olika nivåer på mc försäkring och du väljer själv vad du vill att din försäkring ska täcka. Den lägsta försäkring som du enligt svensk lag måste ha och som alla fordon måste ha är en trafikförsäkring.

Trafikförsäkringen innefattar ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Men den ger ingen ersättning på din egen mc vid skador eller stölder. Många väljer därför att teckna till skydd för stöld, brand, glas och räddning. Då skyddas du som förare samt du får ersättning vid brand eller om något elektriskt i motorcykeln går sönder.

Räddning innebär att du får ersättning för transportkostnader till lämpligaste verkstad vid driftsstop. En helförsäkring täcker allt det ovanstående samt även rättsskydd som innebär att du kan få betalt för advokat och rättegångskostnader vid tvister.

En vagnskadeförsäkring ger dig även ersättning för skador på ditt fordon vid trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse som till exempel kollision eller vältning.

Mycket att tänka på vid mc försäkring?

Det kan verka som att det är mycket att tänka på men egentligen är det bara en gång som du måste fundera över detta. När du sedan har tecknat din mc försäkring kan du lugnt och tryggt köra och njuta av turen och förhoppningsvis det fina vädret.

Det finns många råd och tips att få när du tecknar din försäkring. Stanna kvar och läs vidare så hjälper vi dig att göra ett val av din mc försäkring som du kommer känna dig trygg med.

När du kontaktar ditt försäkringsbolag behöver du uppge ett par frågor. Det handlar om hur gammal din mc är, hur mycket du räknar med att köra per år, var i landet du bor och vilken din egen ålder är. Mc försäkringar varierar något mellan olika bolag men priserna är också olika beroende på var i landet du befinner dig. Det är dyrare att köra mc i en storstad än om du bor på landet. Läs vidare så hjälper vi dig ytterligare!