ATV försäkringar - Tips och rådgivning

Ifall man äger ett motordrivet fordon så är man enligt lag skyldig att ha minst en trafikförsäkring. Det innebär att om du äger en ATV så måste du ha en ATV- försäkring, precis som att du måste ha en bilförsäkring när du äger en bil.

Olika delar i en ATV-försäkringen

En atvförsäkring innehåller flera delar. Trafikförsäkring är alltså det minsta man kan ha och även det som är krav enligt lagen. Denna trafikförsäkring kan man komplettera med andra typer av försäkring. En halvförsäkring är nästa steg och därefter helförsäkring. Dessutom kan man kombinera sin vanliga försäkring med olika slags specialförsäkringar, exempelvis om du också vill försäkra din hjälm och dina kläder.

Teckna en ATV försäkring

atvförsäkringNär du ska teckna en ATV försäkring är det viktigt att fundera över vilket skydd du egentligen behöver. En trafikförsäkring är den minsta och billigaste form av atv-försäkringar som man kan ha. En sådan försäkring täcker egentligen enbart de skador som du orsakar på personer, andra fordon eller saker när du är ute och kör fyrhjulingen.

Det innebär att din försäkring ger ersättning ifall du exempelvis kör på en stolpe, träd eller en fotgängare. Men du får alltså ingen som helst ersättning för skador som händer på din egen ATV när du orsakar en olycka. Med en halvförsäkring i sin försäkring så utökas skyddet något, då får man nämligen ersättning för exempelvis brand, bärgning, vandalism och stöld. Med en halvförsäkring i din ATV försäkring får du också en glasförsäkring, vilket täcker ifall fyrhjulingens kåpglas går sönder.

Men för att ha en komplett försäkring till fyrhjulingen måste man gå ett steg upp ytterligare, nämligen till en helförsäkring. En sådan försäkring täcker i stort sett allt, inklusive skador på sin egen ATV. För att verkligen ha ett fullgott försäkringsskydd kan du därefter komplettera din försäkring med en eller flera specialförsäkringar.

Jämför olika försäkringsbolag för rätt premie

När du har bestämt dig för vilken typ av ATV försäkring du behöver är det dags att gå vidare och välja försäkringsbolag. När det gäller fyrhjulingsförsäkring så är det nämligen så att de kan vara riktigt dyra, inte minst om man har en sportvarient. Att jämföra pris och villkor innan man tecknar ATV-försäkringen känns därför som ett måste för de allra flesta.

Försäkringspremien för en försäkring till fyrhjuling varierar mellan olika försäkringsbolag och det är en lång rad faktorer som ligger bakom priset, allt ifrån hur länge man haft körkort och hur gammal man är till vilket märke ATV:en har, vilken slags motor som finns i den och hur den brukar förvaras nattetid. När du jämför atv försäkring kommer du att se att det också kan vara värdefullt att samla alla dina försäkringar i ett och samma bolag eftersom man ofta får bonus och rabatter då. Viktigt att tänka på när du jämför försäkringen är att kolla igenom försäkringsvillkoren så att du verkligen jämför likartade försäkringar, alltså att det är samma saker som ingår i de ATV försäkringar som du jämför.